थाईल्याण्डका पर्यटकहरूले नौकामा अनिवार्य दुई हप्ताको कोरोनाभाइरस क्वारेन्टाइन खर्च गर्न आवश्यक छ। थाई सरकारले आशा गरे कि यो नयाँ पहलले नौका पर्यटन राजस्वमा १.८ अर्ब भाट (५८ मिलियन डलर) ल्याउने छ, बीबीसीले जनाएको छ। यो कदम थाईल्यान्डको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले हो – कोरोनाभाइरस महामारीको साथ कठोर हिट। जनवरीमा, थाइल्यान्डले गोल्फ कोर्समा पर्यटकहरूलाई उनीहरूको क्वारेन्टाइन खर्च गर्न अनुमति दिने योजना घोषणा गरेको थियो। देश पर्यटकहरु मा धेरै निर्भर गर्दछ। यसले भाइरसको प्रसारलाई सीमित गर्न गत वर्ष आगन्तुकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बीबीसीले भने कि याट क्वारन्टाइन पहलले नकारात्मक कोरोनाभाइरस टेस्ट भएका आगन्तुकहरूलाई फुकेतको नौकामा चढ्न समय दिन्छ।