हालसम्म कोरोन संक्रमितको संख्या १०५६३ रहेको छ। १७५८० जना कोरोना मुक्त भैसकेका छन् भनि मृत्यु दर ११४ पुगेको छ। नेपलिभारीमा कुल कोरोना संक्रमण हुने व्यक्ति हरु २८,२५७ पुगेको छ। ५४२,८६६ अरटि-पीसअर परिक्क्षण हिजो साझा सम्म भइसकेको छ।