• ७४३ कोरोना संक्रमितको पुस्टि भएको छ ,
  • ८ जनाको मृत्यी भएसंगै मृत्यु दर १५७ पुगेको छ ,
  • १०,२३४ आर्टि-पिसिर गरिएको छ ,
  • नेपालभरिमा कोरोन संक्रमित ३२,६७८ पुस्टि भएको छ