नेपालमा आज थप ५३८ जनामा कोरोना सन्क्रमणको पुस्टी भएको छ र एसै सँग नेपालमा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या १००९९ पुगेको छ । नेपालमा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या १० हजार नाघेको छ । सबै ५३८ जना मा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालयले डेली मेडिया ब्रीफिङ मार्फत गरेको छ ।