अमेरिकामा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या २३ लाख ५० हजर भन्दा माथी । हाल सम्म अमेरिकामा १ लाख २२ हजार भन्द बढी ब्यक्तीले कोरोना सन्क्रमण को कारण ज्याम गुमाइ सकेका छन । ९ लाख ८० हजार कोरोना सन्क्रमण बाट ठिक भैसकेका छन ।
अमेरिकामा २ करोड ८० लाख भन्दा बढी मानिसमा कोरोना सन्क्रमणको परिछण गरिएको छ ।