नेपालमा अजा थप ४२६ कोरोना सङ्क्रमित को पुस्टी भएको छ । सबै ४२६ मा कोरोना सन्क्रमन को पुस्टी स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्य मन्त्रलएले डैली मिडिया ब्रीफिन्व मर्फत गरेको छ । एसै सँग नेपाल मा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या ८२७४ पुगेको छ ।