नेपालमा आज थप ६७१ जनामा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी भएको छ । एसै सँग नेपालमा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या ७८४८ पुगेको छ । सबै ६७१ जनामा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालयले गरेको छ । यो सन्ख्या एक दिनमा पुस्टी भएको सबै भन्दा धेरै सन्क्रमित को सन्ख्या हो ।