अमेरिकामा २२ लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित छन्। १ लाख १९ हजार जना ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अमेरिकामा हाल सम्म ९ लाख भन्दा बढी व्यक्ति ठिक भैसकेका छन्। अहिले सम्म अमेरिकामा कुल २ करोड ५० लाख भन्दा बढी कोरोना परिछण भैसेको छ।