नेपालमा आज थप ११७ जना कोरोना सन्क्रमित ब्यक्ती हरु ठीक भएक छन । नेपालमा कुल कोरोना सन्क्रमन बाट ठिल हुने ब्यक्ती को सन्ख्या ११५८ पुगेको छ । पछील्लो २४ घण्टामा ११७ जना ठिक भएको स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालय ले पुस्टी गरेको छ ।