नेपालमा थप ४२५ जना मा कोरोना सम्क्रमण को पुस्टी भएको छ । एसै सँग नेपालमा कोरोना सन्क्रमणको सन्ख्या ५७६० पुगेको छ । सबै ४२५ जनामा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालयले डेली मिडिया ब्रीफिङ मार्फत गरेको छ ।