नेपाल मा हाल सम्म कोरोना को तथ्यन्क् ;

सन्क्रमित.        : ५०६२
ज्यान गुमाएका  : १६
ठिक भएका      : ८७७

पी सि आर परिछण  : १२१,८६२
आर डि टि परिछण  : १८८,०५२

क्वारेन्टाइन मा   : १५८,०५० जन
आइसोलेसन मा : ४१६९ जना

Source: MoHP (June.12)