नेपालमा थप ४४८ जनामा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी भएकी छ र एसै सँग नेपालमा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या ५०६२ पुगेको छ । यो हाल सम्म एक दिनमा हुने सबै भन्दा धेरै सन्क्रमित को सन्ख्या हो । सबै ४४८ जना मा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालय ले डेली मेडिय ब्रीफिङ मार्फत गरेको छ ।