नेपालमा थप ३२३ जना मा कोरोना सन्क्रमण पुस्टी भएको छ । एसै सँग नेपाल मा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या ४०८५ पुगेको छ । सबै ३२३ जना मा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्राल्य ले पुस्टी गरेको छ ।