नेपालमा हाल सम्म ३७६२ कोरोना सन्क्रमित को पुस्टी भएको छ । १४ जना ले ज्यक्न गुमाइ सकेका छन र ४८८ जना ठिक भैसकेका छन ।

अहिले सम्म १,००,९७१ पि सि आर परिछण र १,५६,९९१ आर डि टि परिछण भएका छन ।

१,६६,६६८ जना क्वारेन्टाइन मा छन र ३२६० जना आइसोलेसन मा छन ।