ब्राजिलमा कोरोमा सन्क्रमण बाट ज्यान गुमाउने को सन्ख्या ३५००० नाघेको छ । ब्राजिल मा हाल सम्म ६ लाख ४५ हजार भन्दा बढी ब्यक्ती मा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी भएको छ जस मद्धे ३ लाख भन्दा बढी ब्यक्ती ठिक भैसकेका छन ।

कोरोना सन्क्रमण को सुची मा ब्राजिल दोस्रो मा पर्दछ । अमेरिका भने १९ लाख भन्दा बढी सन्क्रमित सहित पहिलो स्थानमा पर्दछ ।