नेपालमा थप ३३४ कोरोना सन्क्रमित को पुस्टी भएको छ । सबै कोरोना सन्क्रमित को पुस्टी स्वास्थ्या तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालय ले डेली मेडिया ब्रीफिङ मा गरेको छ र एसै सँग नेपाल मा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या २६३४ पुगेको छ । यो एक दिन को सबै भन्दा बढी पुस्टी भएको सन्ख्या हो ।

आज पाल्पा का १ जना ४५ जना को कोरोना सन्क्रमण ले मृत्यु भएको पुस्टी भएको छ । नेपाल मा मृत्यु सन्ख्या १० पुगेको छ ।