नेपालमा हाल सम्म २०९९ कोरोना सन्क्रमित को पुस्टी भएको छ । अहिले सम्म ८ जनाले कोरोना को कारण ज्यान गुमाइ सकेका छन । २६६ कोरोमा सन्क्रमित हरि ठिक भएर डिस्चारज भैसकेका छन ।

अहिले सम्म नेपालमा ७५३४३ पि सि आर परिछण र ११६३४५ आर डि टि परिछण भएको छ । १,४५,३७५ जना क्वारेन्टाइनमा छन र १८२५ जना आइसोलेसनमा छन ।

बिस्वो भरिमा हाल सम्म ६१ लाख भन्दा बढी कोरोना र ३ लाख ७३ जना जती ले ज्यान गुमाइ सके ।