मंगलवार स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालय ले २८८ जना मा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी गरेको छ । जस्मद्धे ४ जना काठमाडौं को हुन । ४ जना सन्क्रमित हरु नै नेपाल मेडिकल कलेज को स्वास्थ्य कर्मी रहेको पुस्टी भएको छ ।