सर कार ले लक् डाउन जेठ ३२ गते सम्म लक् डाउन त थप्यो तर कर तिर्न लाइ देको समय छुट बढाएको छैन। आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाएर शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जविरवाना बच्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालको छ । लक् डाउन ले गर्दा कारोबार ठप्प भएको र ब्यन्किंग कारोबार गर्न गारो भएको भनेर उधोगी हरु ले थप समय माग गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार फागुन र चैत महिनाको मासिक, २०७६ साल माघ-फागुन महिनाको द्विमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ सम्म छ ।