पर्बत जिल्लामा पहिलो पटक कोरोना सम्क्रमणको पुस्टी भएको छ । पर्बत जिल्लामा ५ जनामा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी भएको हो ।


केहि साता एता तिब्र रुपमा फैलिरहेको कोरोना सन्क्रमणले धेरै जिल्लाहरु मा प्रबेश गरिसकेको छ । अहिले कोरोना सन्क्रमण नेपाल को ६० जिल्ला मा देखिएको छ ।