नेपालमा कोरोना सन्क्रमित सन्ख्या ११०० नाघ्यो । स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालयले थप १३ जना मा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी गरेको छ । एसै सँग नेपालमा कोरोना सन्क्रमितको सन्ख्या १८११ पुगेको छ ।