नेपालमा थप २२६ जना मा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी भएको छ । सबै २२६ जना मा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालय ले डेली मिडिया ब्रीफिङ मा गरेको छ । एसै सँग नेपाल मा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या १७९८ पुगेको छ ।