भारतमा जारी रहेको लक डाउन जारी रख्ने निरणय भएको छ ।  जुन ३० तारिक लक डाउन ४ सकिदै छ र अहिले लक डाउन ५ को घोसणा भएको छ । अब लक डाउन ३० जुन सम्म लम्ब्याउने निर णय भएको छ । लक डाउन लाई धेरै गाइड लाईन्स सहित जारी गरिएको छ । जुन ८ तारिक देखी मल रेस्टुरेन्ट हरु पनि खुल्न सक्ने । कम सन्क्रमित भएको ठाउमा मल – रेस्टुरेन्ट लगायत का धेरै पसल हरु खोल्न सकिने छ । रेस्टुरेन्ट हरु मा गएर तेही खने भन्दा होम प्याकिङ गरैने प्रावधान हुने छ ।