आज नेपालमा थप १८९ कोरोना सम्क्रमितको पुस्टी भएको छ । सबै सन्क्रमित को पुस्टी स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालयले डेली मिडिया ब्रीफिङमा पुस्टी गरेको छ । एसै सँग नेपालमा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या १४०१ पुगेको छ । हाल सम्मको एकै दिन पुस्टी हुने सबै भन्दा धेरै सन्क्रमित सन्ख्या हो ।