नेपालमा कोरोना सन्क्रमितको सन्ख्या १२०० भन्दा माथी पुगेको छ । शुक्रबार एकै पटक १७० जना मा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी भए पछी नेपाल म कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या १२१२ पुगेको हो । यो एक दिन मा पुस्टी भएको अहिले सम्मको नै सबै भन्दा धेरै कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या हो ।

हिजो थप एक जनाले कोरोना सन्क्रमणबाट ज्यान गुमाएको पुस्टी भएको छ । नेपाल मा कोरोना सन्क्रमण बाट ज्यान गुमाउने को सन्ख्या ६ पुगेको छ । हाल सम्म २०६ जना कोरोमा सन्क्रमण बाट ठिक भैसकेका छन ।

नेपाल मा हाल सम्म ६४,१५४ पि सि आर पतिछण र १,०५,४७८ आर डि टि परिछण भएको छ । ९९३३६ जना क्वारेन्टाइन मा छन र १००० जना आइसोलेसन मा छन ।