नेपालमा थप १ जना lले कोरोना सन्क्रमण बाट ज्यान गुमेएका छन । भारत बाट नेपाल आउने क्रम मा एक जना पुरुष को नेपाल बडर भित्र मृत्यु भएको छ । उन को परिछण गर्दा रिपोट पोजेटिभ आएको छ । नेपालमा कोरोना बाट ज्यानन गुमाउने को सन्ख्या ६ पुगेको छ । मृत्युको पुस्टी स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालयले पुस्टी गरेको छ ।