नेपालमा १७० थप कोरोना सन्क्रमित को पुस्टी भएको छ । सबै सन्क्रमित को पुस्टी स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालय को प्रवक्ता ले डेली मिडिया ब्रीफिङमा गरेकाअ छन ।

एसै सँग नेपाल माअ कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या १२१२ पुगेको छ ।