अब सेनाले लगाउने पोसाक र उनिहरु ले खने कुरा नेपाल मै निर्माण हुने भएको छ । बिहिबार को बजेट भाषाण मा यो निर णय सर कार ले लिएको छ । अब नेपाली सेना को पोसाक नेपालमै सिलाउने र तयार गर्ने । सेनाहरु ले खान पिन सामग्री पनि सबै नेपाल मै बनाइने भएको छ । अर्थ मन्त्री युव्राज खतिवदा ले बजेट भाषाण मा उल्लेख गरेकाअ छन ।