नेपालमा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या ८८६ छन । हिजो बुद्धबार मात्र ११४ जना कोरोना सन्क्रमित को पुस्टी भयो जुन एक दिनमा भएको अहिले सम्मको नै सबै भन्दा धेरै नेपाल को सन्क्रमण सन्ख्या हो । हाल ४ सम्म ४ जना कोरोना सन्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन र १८३ जना सन्क्रमित हरु ठिक भैसके ।

नेपालम हाल सम्म ५८२७७ पि सि आर परिछाण र १,००,२८७ आर डि टि परिछण भएको छ । ७०३०५ जना लाई क्वारेन्टाइनमा रखिएको छ र ६९९ जना आइसोलेसनमा छन ।