नेपालमा ११४ थप कोरोना सन्क्रमित को पुस्टी भएको छ । स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालय ले डेली ब्रीफिङ मा सबै सन्क्रमित को पुस्टी गरेको हो । एसै सँग नेपाल मा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या ८८६ पुगेको छ । नेपालको बिभिन्न जिल्ल बाट कोरोना सन्क्रमितहरु को पुस्टी भएको छ ।