नेपालमा थप ७ जनामा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी भएको छ । एआइ सँग नेपाल मा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या ६८२ भएको छ । स्वा स्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालयले डेली ब्रीफीङमा सन्क्रमित हरुब्को पुस्टी गरेको छ र एक जना थप कोरोना सन्क्रमित को मृत्यु भएको पुस्टी गरेको छ ।