नेपालमा थप १९ जना कोरोना सन्क्रमितको पुस्टो भएको छ । स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालय ले थप १९ जनाम सन्क्रमण को पुस्टी डेली ब्रीफीङमा पुस्टी गरेको छ । नेपालमा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या ६०३ पुगेको छ ।