नेपालमा थप ३६ जनाम कोरोना सन्क्रम्णको पुस्ती भएको छ । एसै सँग नेपालमा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या ५८४ पुगेको छ । सबै सन्क्रमितको पुस्टी स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालय ले डेली ब्रीफीङमा पुस्टी गरेको छ । आज पुस्टी भएको ३६ जना – बाँके-२७ ,  बैतडी – ४ , सुर्खेत्- ३, झापा-१ , बर्दिय – १ , जना ब्यक्ती हरु हुन ।