नेपालमा थप ३२ जना कोरोना सन्क्रमितको पुस्टी भएको छ । एसै सँग नेपालमा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या ५४८ पुगेको छ । सबै ३२ जना कोरोना सन्क्रमन को पुस्टी स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालयले गरेको छ । ३२ जना कोरोना सन्क्रमित हरु , कपिलवस्तु- ८ , सर्लाहि- १३ , बारा – १ , काठमाडौं-१ , चितवन्-१ र रुपन्देही बाट ८ जना ब्यक्ती हुन ।