नेपालमा हाल साम कोरोना भाईरसको कारण ३ जनाको मृत्यु भएको छ । पहिलो मृत्यु हुने सिन्धुपाल्चोकको २९ बर्सिय सुत्केरी महीला र दोस्रो बाँके का २५ बर्सिय युवक र गुल्मीक ४१ बर्सिय पुरुष को सिधा समपर्क मा औने ब्यक्ती हरु सबै को कोरोना परिछण गरिएको छ । सबै को रिपोट नेगेटिभ आएको छ । गुल्मी जिल्लाको मदाने गाउपालिकाको सिछ्यक को लगतार सम्पर्क आएका ३० र १९६ ब्यक्तीहरु को रिपोट नेगेटिभ देखिएको छ ।