नेपालमा थप ९ जनामा कोरोना सन्क्रमणको पुस्टी । एसै सँग नेपाल मा कोरोना सन्क्रमितको सन्ख्या ५१६ पुगेको छ । स्वा स्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालयले थप ९ जना सन्क्रमण को पुस्ती गरेको छ र एस्तो छ बिबरन