नेपालमा ४५७ कोरोना सन्क्रमित छन । अहिले सम्म नेपालम कोरोना बाट ३ जनाको ज्यान गैसकेको छ । स्वस्थ्य तथा जन्सख्या मन्त्रालय अनुसार नेपाल मा हाल सम्म ३८७४० पिसिआर परिछण र ७८६९५ आर डि टि परिछण भएको छ । २५,०३० जना क्वारेन्टाइन मा छन र ४०१ जना लाई आइसोलेसन मा राखिएको छ । ४९ जना सन्क्रमन बाट ठिक भैसकेका छन । नेपालमा दिनहु कोरोना सन्क्रमित सन्ख्या बढ्दो देखिन्छ । बिस्वो भरि मा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या ५१ लाख पार भएको छ जस मद्धे ३ लख ३० हजर ले ज्यान गुमाइ सकेका छन र २० लाख मानिस हरु ठिक भैसके ।