नेपालमा थप ९ जना कोरोमा सन्क्रमित को पुस्टी भएको छ , एसै सँग नेपालमा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या २५३ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालय ले ९ जना सन्क्रमित डेली ब्रीफिङ मा पुस्टी गरेको हो । आज भेटिएका सन्क्रमित ८ जना झापा का र १ जना रुपन्देही का हुन ।