नेपालमा थप १७ जनामा कोरोना सन्क्रमणको पुस्टी भएको छ । एसै सँग नेपालमा सन्क्रमित को सन्ख्या ४४४ पुगेको छ । आज पुस्टी भएको १७ जना मा , १५ जना झापा बाट , १ जना धनकुटा बाट र १ जना सुन्सरी बाट हुन ।