नेपाल मा हाल सम्म कोरोना सन्क्रमितको सन्ख्या ३७५ छ । जस्मद्धे ३६ जना ठिक भैसकेका छन । पछिल्लो सनिबार र आइतबार गरेर नेपाल मा कोरोना बाटअ पहिलो र दोस्रो मृत्यु भयो । हाल सम्म नेपाल मा ३०७४१ पिसिआर परिछण र ६९५६० आर डि टि परिछण भएको छ । २००९० जना लाई क्वारेनटाइनमा रखिएको छ । देश भरि मा ४१३ जना आइसोलेसन मा छन ।
नेपाल मा दिनहु कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या मा बृद्दी भैरहेको देखिन्छ जस्मा बढी भारत बाट फर्केको ब्यक्ती हरु छन । पत्रकार्, स्वस्थ्य कर्मि, सुर्छ्यकर्मी र सफाइ कर्मचारी  मा पनि कोरोना भेटिएको छ । अहिले सबै भन्दा प्रभबित जिल्ला हरु बाँके, कपिलवस्तु , रुपन्देही, रौतहट, पर्सा र बारा हुन । कती पय जिल्ला पूर्ण रुप मा बन्द छन ।