थप ९ जनामा कोरोना सन्क्रमण । एसै सँग नेपाल मा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या ३०४ पुगेको छ । आज पुस्टी भएको कोरोना सम्क्रमित रौतहट को ८ जना हुन र बारा जिल्ल बाट १ जना हुन । सबै ९ जना को कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी स्वस्थ्य तथा जन्सन्क्या मन्त्रालय ले गरेको छ । नेपाल मा अहिले सम्म कोरोना बाट २ जना को मृत्यु भएको छ ।