नेपालमा थप ३ जनामा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी भएको छ । एसै साथ नेपालमा कोरोना सन्क्रमितको सम्ख्या २९५ पुगेको छ । स्वस्थ्यकर्मी लगायत ३ जना मा कोरोना सन्क्रमण को पुस्टी स्वस्थ्य तथा जनसन्ख्या मन्त्रालयले गरेको हो ।