नेपालमा कोरोना सन्क्रमितको सन्ख्या २९२ पुगेको छ । थप एक जना को पुस्टी स्वस्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालय द्वरा भएको हो । स्वस्थ्य मन्त्रालय का प्रवक्ताले दिनहु हुने ब्रीफिङम सन्क्रमण को पुस्टी गरेका हुन ।