भारतमा लक डाउन १४ दिन को लाई बढाइएको छ । भारतमा लक डाउन ३ मे १७ सम्म को लाई थियो र भोली बाट लक डाउन ४ मे ३१ सम्म को लाई गरिएको छ । लक डाउनको लाई केहि गाइडलाईन्स पनि जारी हुने छ भनेर भारत सर्व्कार ले भनेको छ । भारत मा ९०००० भन्दा बढी कोरोना सन्क्रमित छन र २८७२ जना ले ज्यान गुमाइ सकेका छन ।