भारतले नेपाल लाई ३० हजार जना लाई परिछण गर्न मिल्ने टेस्ट किट हरु सहयोग गरेको छ । आइतबार नेपालको लाई भारतीय राज्दूत बिनय मोहन क्वात्राले परिछण किटहरु स्वस्थ्य तथ जनसन्ख्या मन्त्री भानु भक्त ढकाल लाई हस्तान्तरन गरेका छन । यो माइ ल्याब पुने ले बनएको गुणस्तरिय स्व स्थ्य किट हरु हो भनेर भारतिय राज्दूतवासले जनाएको छ ।