सिन्धुपल्चोक जिल्ला, बर्हबिसे निवासी सुत्केरी महिला को कोरोना सन्क्रमण बाट मृत्यु भए पछी एरिया सिल गरिएको हो । सुत्केरी महिला काठमाडौं बाट डेलिभरि पस्चत आफ्नो गाउ र मैती गएकी थिन जुन सिन्दुपल्चोल जिल्लमा पर्द छ । उपचार को लाई अस्पताल आउने क्रम मा उन्को मृत्यु भएको हो । त्यहाँ हुन सक्ने जोखिम आन्कलन गर्न आज स्वस्थ्य टोली सिन्धुपाल्चोक जिल्ला को ति महिला गएको बिभिन्न स्थान को सर्वेछण गर्ने छ ।