थप २ जना मा कोरोना सन्क्रमणको पुस्टी भएको छ । एक जना चन्द्रगिरी , काठमाडौं को हुन र अर्को कपिलवस्तु को ब्यक्ती हुन । २ वटा सन्क्रमण स्वस्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्तालय ले पुस्टी गरेको हो र दुबै जना सम्पार्क रहेको बाटएका छन । दुबै जना सन्क्रमित को अव्स्था सामन्य छ । काठमाडौं को सन्क्रमित ३२ बर्सिय पुरुष हुन भने कपिलवस्तु सन्क्रमित ६ बर्सिय बालिका हो । एसै सँग नेपाल मा सन्क्रमित को सन्ख्या २४५ पुगेको छ ।