सरकारले सर्वदलिय बैठक बोलएको छ । कोरोना सन्क्रमितको सन्ख्या बढ्दै गए पछी , कोरोना रोक्थाम र नियन्त्रण को छलफल गर्न सर्वदलिय बैठक बोलैएको छ । बैठक ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बलुवटार मा हुने छ । प्रधानमन्त्री सहित सिर्स नेता हरि बिच कसरी अगडी बढ्ने र बढ्दो कोरोना लाई नियन्त्रणमा ल्याउने छलफल हुने छ ।