कर्णाली प्रदेश खुकुलो गरिएको छ । नेपाल गन्ज लगायत को ठाउँ हरु मा सन्क्रमित को सन्ख्या बधाई गएको ले प्रदेश पुरै सिल गरिएको थियो । मेडिकल बाहेक सबै सेवा हरु लाई बन्द गरिएको थियो । अहिले भने खुकुलो गरेलो छ तर प्रदेश भित्र आउने हरु लाई क्वारेन्टाइन मा बस्न अनिवर्य गरिएको छ ।