नेपालमा हाल सम्म १३४ कोरोना सन्क्रमित ब्यक्ती हरु छन । अहिले सम्म नेपालमा १७८२१ वटा पिसिआर परिछण र ५८५४६ वटा आर डिटी परिछण भएको छ । त्यो परिछण गरेको मा १३४ जना अहिले सम्म सन्क्रमित देखिएको छ भनेर स्वस्थ्य मन्त्रालयले जनएको छ । कोरोना सन्क्रमण ३३ ब्यक्ती हरु ठीक भैसकेका छन । ३ जना ठीक भैसकेका ब्यक्ती हरु मा फेरी कोरोना भाइरस देखिएको छ । देश भरि मा १५३ जना आइसोलेसन मा छन । नेपालमा हाल सम्म कोरोना बाट कसैको ज्यान गएको छैन र उपचार मा रहेका सबै को अवस्था समान्य छ ।